Listen

Lista personal

Här kan man skapa en lista över olika personer. Exempelvis inom ett projekt eller liknande. Det går att ha max 5 filtreringsval (där valen är fria). Det går också att välja om man vill lista e-postadress, telefonnummer osv (tänk dock på gdpr).

Filtrera

Filtrering

Primärvård
Psykiatri
FoUU
Återställ
Chef
Medarbetare
Återställ
SLSO
KI
SÖS
Återställ

Här kan man skriva en ingress om sig själv tex.

Läs mer

Här kan man skriva en ingress om sig själv tex.

Läs mer

1/1