Mottagningar

Det har utvecklats några olika lösningar för att visa vilka mottagningar som finns.

Dels finns det numera en bra lösning för listning med sök och filtrering. Men det finns också en lösning för visning av färre mottagningar som bland annat BUP använder sig av.

I och med den nya lösningen för listning är det också möjligt att exempelvis lista personal med både sök och filtrering på ett smidigt vis.

Titta på exempel:

Listsida för mottagningar

Mottagningssida likt den som BUP har

Listsida för att lista personal